Postacie kliniczne rozwoju mowy

24 i 25 października odbyły się dwa szkolenia prowadzone przez dr Elżbietę Stecko. Pierwsze dotyczyło „Wczesnej diagnozy logopedycznej dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem mowy”, drugie zaś obejmowało tematykę „Postaci klinicznych rozwoju mowy”.
 
W szkoleniu uczestniczyło ponad 60 osób i trudno się dziwić tak wysokiej frekwencji, biorąc pod uwagę to, jak ważnych rzeczy można było się dowiedzieć.
Prowadząca szkolenie zwróciła uwagę na jakość wywiadu podczas badania logopedycznego, uwzględniającego informacje począwszy od przebiegu ciąży, po rozwoju dziecka w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym. Istotne były również wiadomości o cechach charakterystycznych i różnicujących dla Dyzartrii Startej i Opóźnionego Rozwoju Mowy.
 
Protokołowała Justyna Wolak

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2