Dziecko z dysleksją - jak je rozpoznać, jak mu pomóc?

Dnia 18.11.2011 r. w oddziale lubelskim odbyło się szkolenie na temat: „Dziecko z dysleksją – jak je rozpoznać, jak mu pomóc?”. Gościem była mgr Agata Matuszewska, terapeutka dysleksji z Centrum Dyslektycznego Trampolina w Lublinie.
Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:
 
  •  Podstawy rozpoznawania dysleksji rozwojowej
  •  Symptomy ryzyka dysleksji rozwojowej w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym (motoryka duża, motoryka mała, koordynacja wzrokowo-ruchowa, rozwój mowy, rozwój percepcji słuchowej, rozwój lateralizacji)
  •  Formy pomocy dziecku z ryzykiem dysleksji
  •  Pomoce dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym
  •  Przykłady ćwiczeń pomocnych w pokonywaniu specyficznych trudności w czytaniu
  •  Sposoby na dysortografię
  •  Pomoc dziecku z dysgrafią
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz cenne wskazówki , dotyczące pracy z dzieckiem z ryzyka dysleksji oraz z dzieckiem dyslektycznym

Protokołowała mgr Katarzyna Jędrusiak
sekretarz LO PTL

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2