Dziecko z dysleksją - jak je rozpoznać, jak mu pomóc?

Dnia 18.11.2011 r. w oddziale lubelskim odbyło się szkolenie na temat: „Dziecko z dysleksją – jak je rozpoznać, jak mu pomóc?”. Gościem była mgr Agata Matuszewska, terapeutka dysleksji z Centrum Dyslektycznego Trampolina w Lublinie.
Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:
 
Fotorelacja
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz cenne wskazówki , dotyczące pracy z dzieckiem z ryzyka dysleksji oraz z dzieckiem dyslektycznym

Protokołowała mgr Katarzyna Jędrusiak
sekretarz LO PTL