Logopeda w oświacie i słuzbie zdrowia

W dniu 13 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie logopedów, podczas którego prelegentki zaprosiły zgromadzonych gości do dyskusji na temat organizacji pracy logopedy zatrudnionego w strukturach szkolnictwa i służby zdrowia. Na spotkanie przybyło wielu logopedów, nie tylko z Lublina, ale i z terenu Chełma , Krasnegostawu, Bychawy czy okolic Zamościa. Dyskusją zainteresowali się logopedzi z dużym doświadczeniem, jak i Ci u progu kariery oraz studenci.

  Fotorelacja

Na początku spotkania panie prowadzące omówiły pokrótce swoją działalność logopedyczną. Jedna z nich, pani mgr Małgorzata Nogalska – Czachor pracuje w Oświacie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6, natomiast Pani mgr Ewa Opieka pracuje w służbie zdrowia w Centrum Medycznym „Tehand”. Panie na podstawie własnych doświadczeń zawodowych przybliżyły wszystkim zgromadzonym strukturę zatrudnienia w takich placówkach . Następnie każdy z osobna omawiał swoją działalność logopedyczną podczas krótkiej prezentacji własnej osoby. Pod koniec Przewodnicząca PTL Oddziału Lubelskiego omówiła praktyczne aspekty pracy w resorcie zdrowia.
Reasumując -większość przybyłych osób pracuje w strukturach oświaty: przedszkola, szkoły, poradnie, część logopedów zatrudniona jest w służbie zdrowia. Wielu specjalistów logopedii ma także etaty łączone w kilku placówkach. Zdarza się, że pracują w placówkach NZOZ i przedszkolach jednocześnie lub w poradniach i centrach medycznych, chcąc dopełnić godziny do etatu. Logopedzi pracują również na umowy zlecenia.
Na spotkanie lubelskiego PTL przyjechało także wiele studentek, które przede wszystkim chciały się dowiedzieć jak wygląda praca logopedy od strony formalnej. Studentki podzieliły się z nami swoimi obawami jeśli chodzi o ich przyszłe zatrudnienie i miejsce pracy.
Dyskusja trwała prawie trzy godziny dostarczając zgromadzonym wielu cennych informacji.

protokołowała mgr Katarzyna Jędrusiak

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2