Prof. dr hab. Bogdan Adamczyk

Dnia 19.X.2012 odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Spotkanie było poświęcone osobie Prof. dra hab. Bogdana Adamczyka, wybitnego fizyka, terapeuty jąkania i autora metody „Echo”, w pierwszą rocznicę jego śmierci.
W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby. Swoim przybyciem zaszczyciła nas najbliższa rodzina Pana Profesora - jego żona oraz wnuk. Przybyli też jego bliscy współpracownicy z Instytutu Fizyki UMCS.
Spotkanie rozpoczęło się uczczeniem pamięci Profesora minutą ciszy. Następnie pani mgr Justyna Wolak z Zarządu LOPTL przedstawiła nam wspomnienie o Profesorze w formie prezentacji multimedialnej. Wystąpienie pani Justyny było piękne, pełne wzruszenia, zarówno dla samej prowadzącej jak i słuchaczy. Kolejnym wystąpieniem była prezentacja dorobku pracy profesora oraz wspomnienie jego osoby przygotowana przez jego przyjaciela prof. dra hab. Leszka Wójcika, kierownika Zakładu Fizyki Molekularnej UMCS. Bardzo ciepło również wspominała swojego wybitnego kolegę podczas prezentacji pani dr Elżbieta Smołka z Pracowni Biocybernetyki UMCS. Na koniec został odczytany poruszający list wspominający Profesora przygotowany przez prof. dra hab. Tomasza Woźniaka, przewodniczącego Zarządu Głównego PTL. List odczytał pan mgr Wojciech Lipski.
Również osoby, które nie zostały wymienione z nazwiska w planie wystąpień, a chciały podzielić się refleksjami na temat Profesora Bogdana Adamczyka, podzieliły się swoimi wspomnieniami. Byli to: dr Anna Sołtys-Chmielowicz z Zakładu Logopedii, mgr Małgorzata Nogalska-Czachor, mgr Ewa Opieka. Wspaniałym hołdem oddanym najbliższej osobie było wystąpienie wnuka Profesora, Pana Marcina Garbowskiego. Pan Marcin wśród wielu wystąpień hołdujących pracę, postawę i dorobek Pana Profesora, przedstawił nam jego sylwetkę jako ciepłego i oddanego dziadka.
Zwieńczeniem spotkania było zapalenie znicza, złożenie wieńca i modlitwa przy grobie Profesora Bogdana Adamczyka przez delegację na Cmentarzu przy ulicy Lipowej.


Protokołowała
mgr Katarzyna Jędrusiak

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2