Dzienne Centrum Aktywności (DCA)

Dnia 01.03.2013 r. dzięki uprzejmości przewodniczącej lubelskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pani Małgorzacie Batorskiej mieliśmy przyjemność zwiedzić placówkę ww. stowarzyszenia oraz zapoznać się z prowadzoną przez niego działalnością. Członkami Stowarzyszenia są osoby z upośledzeniem umysłowym, ich rodzice, członkowie ich rodzin, opiekunowie prawni oraz profesjonaliści zaangażowani w pracę. Stowarzyszenie prowadzi Dzienne Centrum Aktywności (DCA)
oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) .W ramach DCA osoby niepełnosprawne korzystają z zajęć psychologicznych, pedagogicznych z wykorzystaniem komputera, manualnych, muzycznych, arteterapii, zajęć prowadzonych metodą PETO, terapii logopedycznej, terapii integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej i masażu. WTZ natomiast stwarzają osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W warsztatach działa 5 pracowni: gospodarstwa domowego, plastyczna, technik różnych, rękodzieła artystycznego i funkcjonowania społecznego. W WTZ prowadzona jest rehabilitacja fizyczna i terapia psychologiczna. Podczas zwiedzania poszczególnych pracowni mogliśmy podziwiać prace członków Stowarzyszenia, udało nam się nawet podejrzeć proces tworzenia i wysłuchać ciekawych opowieści terapeutów-pasjonatów.  Bardzo dziękujemy pani Małgosi za tak ciepłe przyjęcie i wyczerpujące przedstawienie działalności Stowarzyszenia, tak potrzebnego w lubelskim środowisku.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2