Spotkanie Zarządu Lubelskiego Oddziału PTL

W dniu 13.11.2013 odbyło się walne zebranie członków Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Dotychczasowy zarząd w składzie:
Mgr Ewa Opieka – Przewodnicząca Zarządu LO PTL;
Mgr Justyna Wolak – Zastępca Przewodniczącej Zarządu LO PTL;
Mgr Katarzyna Jędrusiak – Sekretarz Zarządu LO PTL,
podjął decyzję o ustąpieniu po kilku latach swojej pracy. Przypomnę , pani mgr Ewa Opieka pełniła funkcję przewodniczącej zarządu przez 9 lat, pani mgr Justyna Wolak dołączyła w grudniu 2007 roku jako zastępca przewodniczącej zarządu , a pani mgr Katarzyna Jędrusiak pełniła funkcję sekretarza lubelskiego oddziału PTL w latach 2010 – 2013.

Następnie odbyły się wybory nowego zarządu, do którego powołano: panią mgr Małgorzatę Waryszak, dotychczasową przewodniczącą koła logopedów UMCS, obecnie doktorantkę w Zakładzie Logopedii UMCS oraz panią mgr Elżbietę Szabelską i panią mgr Kamilę Dębińską, również doktorantki. Zarząd po krótkiej naradzie jednogłośnie wyłonił nowego przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Poniżej podaję skład nowego Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego :
Mgr Małgorzata Waryszak – Przewodnicząca zarządu LOPTL;
Mgr Elżbieta Szabelska - Zastępca przewodniczącej zarządu LOPTL;
Mgr Kamila Dębińska – sekretarz zarządu LOPTL.
Ustępujący Zarząd złożył wszystkim podziękowania za pomoc i wsparcie dla działalności zarządu oraz czynne zaangażowanie w pracę Lubelskiego oddziału PTL przez ostatnie lata. Najgorętsze podziękowania otrzymała pani mgr Małgorzata Nogalska Czachor, która właściwie od początku naszej działalności wspierała Zarząd i uczestniczyła w każdym spotkaniu logopedów.
Następnie odbyło się szkolenie na temat „Metoda integracji sensorycznej” . Spotkanie prowadziła mgr Agnieszka Zdzienicka – Chyła, fizjoterapeuta, terapeuta SI , terapeuta NDT – Bobath, założycielka Centrum Terapii Zaburzeń Integracji Sensorycznej i Rehabilitacji „CETEZIS”. Prowadząca przedstawiła i omówiła metodę, oraz nakreśliła na czym polega terapia SI.
Na koniec spotkania głos zabrała przedstawicielka Instytutu Edukacji Logopedycznej, pani mgr Sylwia Zasada. Przedstawiła program szkoleń dla logopedów na najbliższe miesiące. Rozdano karty ankiet, na których można było napisać propozycje szkoleń interesujących logopedów. Każdy z uczestników spotkania otrzymał wizytówkę promocyjną, uprawniającą do zniżek na szkolenia w instytucie.
Na szkolenie przybyło wiele osób: logopedów, nauczycieli oraz studentów. Frekwencja była bardzo wysoka.


Protokołowała: mgr Katarzyna Jędrusiak

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2