„Metoda Tomatisa – teoria i praktyka”

godlubDnia 19.02.2014 roku odbyło się pierwsze po wyborach nowego zarządu zebranie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Zebranie poprowadziła nowa przewodnicząca mgr Małgorzata Waryszak. Wszystkim obecnym przedstawiono propozycję obligatoryjnych składek rocznych bądź dobrowolnych wpłat na rzecz LO PTL, które zostałyby wykorzystane na podziękowania dla zaproszonych gości oraz bufet kawowy. Temat zostanie kontynuowany na kolejnym zebraniu. Uczestnicy spotkania będący członkami Polskiego Towarzystwa Logopedycznego zostali również poproszeni o informacje pozwalające na aktualizację ich danych w bazie.


Następnie odbyło się szkolenie na temat „Metoda Tomatisa – teoria i praktyka", które poprowadziła mgr Katarzyna Sienkiewicz z Centrum Diagnozy i Terapii „Usłyszeć siebie". Prowadząca na początku skupiła się na omówieniu zagadnień teoretycznych dotyczących Metody Tomatisa. Przedstawiła pokrótce historię metody, prawa Tomatisa, podstawy metody oraz obszary jej zastosowania. Zapoznała zebranych z takimi pojęciami, jak pętla audio-wokalna czy efekt bramkowania. Później przeszła do kwestii praktycznych. Poruszyła temat diagnozy pacjentów, opisała przebieg badania kwalifikującego do uczestnictwa w sesjach terapeutycznych, a także przebieg terapii. W następnej kolejności zebrani obejrzeli video zarejestrowane w Centrum Diagnozy i Terapii „Usłyszeć siebie" w trakcie jednej z sesji terapeutycznych. Mgr Sienkewicz zaprezentowała także urządzenia wykorzystywane w treningu Tomatisa: elektroniczne ucho oraz słuchawki. Każdy uczestnik szkolenia mógł sprawdzić, jak działają te urządzenia oraz posłuchać muzyki wykorzystywanej w zajęciach. Szkolenie było bardzo interesujące.
Frekwencja na szkoleniu była wysoka, w spotkaniu wzięli udział nauczyciele, logopedzi oraz studenci logopedii z audiologią.
Protokołowała: mgr Kamila Dębińska-Gustaw

img 0005-001img 0006-001img 0008-001

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2