Dziecko z dysleksją - jak je rozpoznać, jak mu pomóc?

Dnia 18.11.2011 r. w oddziale lubelskim odbyło się szkolenie na temat: „Dziecko z dysleksją – jak je rozpoznać, jak mu pomóc?”. Gościem była mgr Agata Matuszewska, terapeutka dysleksji z Centrum Dyslektycznego Trampolina w Lublinie.
Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:
 

Dziecko z dysleksją - jak je rozpoznać, jak pomóc?

Lubelski Oddział PTL zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków na szkolenie na temat: „Dziecko z dysleksją - jak je rozpoznać, jak pomóc?”
Tematem szkolenia będzie problem dysleksji, rozpatrywany w perspektywie symptomów i terapii. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z najistotniejszymi objawami dysleksji rozwojowej, obejrzeć przykłady prac uczniów z dysleksją, poznają symptomy tego zjawiska w różnych sferach życia .

Wczesna diagnoza logopedyczna dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem mowy

LSCDN oraz LO PTL zapraszają na szkolenia prowadzone przez dr Elżbietę Stecko. Pierwsze ze szkoleń, na temat: "Wczesna diagnoza logopedyczna dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem mowy", rozpocznie się 24 października o godz. 16 w LSCDN ul. Dominikańska 5, sala 6 Drugie na temat: "Postaci kliniczne opóźnionego rozwoju mowy", odbędzie się 25 października w LSCDN ul.Dominikańska 5, sala 6 (godz.16)

Diagnostyka audiologiczna i metody leczenia zaburzeń słuchu

W ostatni piątek marca odbyło się kolejne spotkanie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, omówiono sprawy bieżące , podsumowano kolejny rok pracy Naszego Towarzystwa oraz zaproszono logopedów na Walny Zjazd PTL połączony z konferencją naukową pod hasłem: „Dwieście lat logopedii w Polsce”. Zjazd i konferencja odbędą się w dniach 10-11.06.2011 r. W drugim dniu konferencji prowadzone będą warsztaty, a wieczór zakończy koncert Orkiestry św. Mikołaja.
Nasze spotkanie to głównie szkolenie zaproponowane przez lic. logopedów –audiologów Beatę Ciesielską i Kamilę Dębińską z zakresu: Diagnostyka audiologiczna i metody leczenia zaburzeń słuchu.
Więcej informacji  Fotorelacja

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2