Zajęcia otwarte w OSW Lublin

10.06.2005 r. Zajęcia otwarte w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie, prowadzone przez mgr Renatę Danielak.

Autyzm

28.10.2005 r. zostało zorganizowane spotkanie dyskusyjne poświęcone autyzmowi. Gościem była mgr Elżbieta Hołysz-Ohar, pracownik Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie.

Metoda Tomatisa

20.01.2006 r. mgr Teresa Szymańska-Paruszkiewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie podzieliła się wrażeniami ze szkolenia dotyczącego metody Tomatisa, czyli stymulacji audio - psycho-lingwistycznej dla dzieci z trudnościami szkolnymi, dysleksją i zaburzeniami komunikacji językowej.

Metoda werbo - tonalna

31.03.2006 r. mgr Danuta Bolesławska ze Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie zaprezentowała metodę werbo-tonalną w pracy z dzieckiem z uszkodzonym narządem słuchu.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2