Walne Zebranie Członków Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

28.06.2012 r. w sali 539 (V piętro) Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ulicy Podchorążych 2 odbędzie się Walne Zebranie Członków Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Podczas zebrania zostanie:

1.Złożone i omówione sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału;
2.Wniesiony wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału;
3.Wybrany nowy Zarząd Oddziału;
4.Wybrana nowa Komisja Rewizyjna;
5.Omówiony plan pracy nowego Zarządu Oddziału.


Zapraszam wszystkich członków Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego do wzięcia udziału w spotkaniu.

Przewodniczący Zarządu Małopolskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
dr Mirosław Michalik

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2