IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Zarząd Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego ma przyjemność zaprosić 21 listopada 2012 r. na IV Ogólnopolską Naukową Konferencję Logopedyczną zatytułowaną „NOWA LOGOPEDIA. INTERAKCYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU I ZABURZEŃ MOWY”.

Formularz referenci   Informacje dla referentów  Formularz uczestnicy  Zaproszenie