List Przewodniczacej Podkarpackiego Oddziału PTL

Informacja


Zapraszamy członków Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, logopedów niezrzeszonych, sympatyków i osoby zainteresowane tematyką logopedyczną do zapoznania się z treścią listu. List

Z-ca Przewodniczącej:
dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak