Plan szkoleń Podkarpackiego O/PTL

Plan szkoleń

Spotkania Zarządu PO PTL odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, o godzinie 18.00 w siedzibie PO PTL /Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul Batorego 9, Rzeszów).
Informacje na temat szkoleń oraz zapisy zainteresowanych odbywają się telefonicznie lub osobiście, podczas dyżurów poniedziałkowych.Plan szkoleń logopedów Podkarpackiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w roku 2009    
Zapraszamy
Z-ca Przewodniczącej:
dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak