20 - 21.03.2009 Metody stymulacji słuchowej

Zaproszenie

Szkolenie: Wykorzystanie różnych metod stymulacji słuchowej w reedukacji dzieci z trudnościami uczenia. Prowadzenie mgr Małgorzata Szurlej.
Kontakt M. Grot tel. 0512477205