Diagnoza i terapia dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera

Zaproszenie !

Informujemy, że w dniach 17 - 18.04.2010 r. Oddział Podkarpacki PTL organizuje szkolenie z zakresu:
"Diagnoza i terapia dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera"
prowadzący: dr Marta Korendo i mgr Katarzyna Sedivy.

dr Marta Korendo - filolog polski, logopeda, adiunkt krakowskiej Akademii Pedagogicznej. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagrożonych dysleksją. Bada rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Współpracownica prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej.

mgr Katarzyna Sedivy - jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierunku pedagogika specjalna,
o specjalizacji surdopedagogika oraz podyplomowych studiów logopedycznych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2003 roku pracuje z dziećmi z zaburzeniami słuchu, z autyzmem, zespołem Aspergera i z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dysleksją. Jest logopedą i terapeutą w Zespole Diagnozy i Terapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie oraz w Przedszkolu nr 40.
Prowadzi zajęcia z przedmiotu Zaburzenia komunikacji językowej ze studentami kierunku polonistyka z logopedią i studentami Podyplomowego Studium Logopedycznego w Uniwersytecie Pedagogicznym.
Informacje o szkoleniu
ilość godzin: 12
koszt szkolenia: 200
miejsce szkolenia: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie (sala konferencyjna ZOZ Nr 2) ul. Batorego 9
I dzień: 17.04.2010 (sobota) od godz. 12.00 do godz. 18.00
II dzień: 18.04.2010 (niedziela) od godz. 9.00 do godz. 15.00
ilość miejsc: 25

Podczas szkolenia będzie możliwość zakupu pomocy dydaktycznych z wydawnictwa WiR.
Zgłoszenia: tel. 512 477 205 - Magdalena Grot

PROGRAM SZKOLENIA:
Dzień 1
Zagadnienia
1. Wczesna diagnoza autyzmu (zagrożenie autyzmem 4m.ż - 3 r.ż)
2. Podstawy terapii dzieci z autyzmem.
3. Manualne Torowanie Głosek - mgr Katarzyna Sedivy
4. Filmy instruktażowe.

Dzień 2
Zagadnienia
1. Zaburzenia językowe u dzieci z zespołem Aspergera.
2. Programowanie terapii dla dzieci z autyzmem - ćwiczenia ogólnorozwojowe.
3. Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną.
4. Filmy instruktażowe.


20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2