Wykorzystanie różnych metod stymulacji słuchowej w reedukacji dzieci z trudnościami uczenia

SPRAWOZDANIE z warsztatów szkoleniowych zorganizowanych przez Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w dn. 20-21.03.2009 r.

W dniach 20-21.03.2009r. w Oddziale Podkarpackim PTL odbyło się szkolenie z Panią mgr Małgorzatą Szurlej na temat: „Wykorzystanie różnych metod stymulacji słuchowej w reedukacji dzieci z trudnościami uczenia”. Pani Małgorzata Szurlej (założycielka Centrum Audio-Psycho-Fonologii „ESPACE" w Warszawie, Rzeszowie, Gdyni) jest psychologiem i audio-psycho-fonologiem, w latach dziewięćdziesiątych pracowała pod kierunkiem profesora Tomatisa we Francji i Anglii. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu metod zarówno w terapii dzieci jak i dorosłych.

Podczas szkolenia przedstawione zostały następujące metody:

Więcej informacji