Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy

SPRAWOZDANIE z logopedycznych warsztatów naukowo-szkoleniowych zorganizowanych przez Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w dn. 02-04.10.2009 r.

Oddział Podkarpacki PTL w dn. 02-04.10.2009 r. zorganizował logopedyczne warsztaty naukowo - szkoleniowe z Panem dr. n.hum. Mieczysławem Chęćkiem (specjalista logopedii III stopnia, posiada wieloletnie doświadczenie w terapii osób jąkających się) na temat: „Diagnoza i terapia jąkania
i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną”.

Szkolenie (26 godzin) obejmowało następujące zagadnienia:

Więcej informacji      Fotorelacja

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2