Dyslalia ankyloglosyjna

SPRAWOZDANIE z warsztatów szkoleniowych zorganizowanych przez Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w dn. 07-08.11.2009 r.

W dniach 07-08.11.2009r. w Oddziale Podkarpackim PTL odbyło się szkolenie na temat: „Dyslalia ankyloglosyjna” z Panią dr Barbarą Ostapiuk (adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej US, kierownik Podyplomowych Studiów Logopedii i Glottodydaktyki na Uniwersytecie Szczecińskim, zajmuje się badaniami jakości wymowy i terapią osób ze skróconym wędzidełkiem języka i leczonych chirurgicznie).

Tematyka szkolenia:

Więcej informacji      Fotorelacja

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2