Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

SPRAWOZDANIE z warsztatów szkoleniowych zorganizowanych przez Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w dn. 17-18.04.2010 r.

W dn. 17-18.04.2010 r. Oddział Podkarpacki PTL był organizatorem warsztatów szkoleniowych na temat: „Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera”. Prowadzącymi szkolenie były:
• dr Marta Korendo - filolog polski, logopeda, adiunkt krakowskiej Akademii Pedagogicznej. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagrożonych dysleksją. Bada rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Współpracownica prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej.
• mgr Katarzyna Sedivy - jest surdopedagogiem i logopedą, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami słuchu, z autyzmem, zespołem Aspergera i z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dysleksją.

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:

1. Wczesna diagnoza autyzmu (zagrożenie autyzmem 4 m.ż. - 3 r.ż.)
2. Podstawy terapii dzieci z autyzmem.
3. Manualne Torowanie Głosek.
4. Zaburzenia językowe u dzieci z zespołem Aspergera.
5. Programowanie terapii dla dzieci z autyzmem - ćwiczenia ogólnorozwojowe.
6. Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną.
7. Filmy instruktażowe.

Z uwagi na spore zainteresowanie i dużą ilość osób deklarujących chęć wzięcia udziału w warsztatach w dn. 18-19.09.2010 r. została zorganizowana II edycja powyższego szkolenia.

Fotorelacja
Przewodnicząca OP PTL
Magdalena Grot - Mrozicka

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2