Praca z dzieckiem z wadą słuchu

h podlaskie7 czerwca 2018 roku Zarząd Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku zorganizował kolejne spotkanie dla członków i sympatyków Oddziału. Wykład pt: Praca z dzieckiem z wadą słuchu, prowadzony przez mgr Katarzynę Dmuchowską- surdopedagoga, praktyka metody Tomatisa, współzałożycielkę Stowarzyszenia Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą słuchu DECYBELEK oraz mgr Martę Kwiatkowską- surdopedagoga.

Paulina Bińczak
Przewodnicząca OP PTL

Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metod Neuroflow ATS i Warnkego

h podlaskie28 września 2017 roku Zarząd Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku zorganizował kolejne spotkanie dla członków i sympatyków Oddziału. Wykład pt: "Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metod Neuroflow ATS i Warnkego" poprowadziły Grażyna Joanna Kajewska oraz Anna Gregorek - specjalistki z zakresu surdopedagogiki.


Paulina Bińczak
Przewodnicząca OP PTL

Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną

h podlaskieW inicjatywy Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddziału Podlaskiego w dniach 4-5 lutego 2017 roku INSTYTUT EDUKACJI LOGOPEDYCZNEJ zorganizował szkolenie pt. "Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną". Szkolenie poprowadził dr Mieczysław Chęciek.

Paulina Bińczak
Przewodnicząca OP PTL

Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju dziecka

h podlaskie8 grudnia 2016 roku Zarząd Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku zorganizował kolejne spotkanie dla członków i sympatyków Oddziału. Wykład pt: "Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju dziecka" poprowadziła Ewelina Kamińska - terapeutka SI, NDT Bobath.


Paulina Bińczak
Przewodnicząca OP PTL

Walne zebranie Członków Podlaskiego Oddziału PTL

h podlaskie19 października 2016 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku odbyło się Walne Zebranie Członków Podlaskiego Oddziału PTL, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu (w latach 2013-2016) oraz sprawozdanie finansowe. Wybrano nowy Zarząd Oddziału oraz omówiono plan pracy na kolejne lata.

20142015

logop okl 42

okladka 41