Wpływ terapii widzenia na rozwój mowy dziecka

W dniu 7grudnia 2010r odbyło się pierwsze zebranie członków i sympatyków Oddziału Podlaskiego PTL inaugurujące działalność nowego Zarządu.
Spotkanie rozpoczęła prelekcja Pani mgr Lucyny Snarskiej- pedagoga specjalnego i terapeutę widzenia- pt: „Wpływ terapii widzenia na rozwój mowy dziecka”.
Terapeutka przedstawiła jak duże znaczenie ma wzrok w rozwoju poznawczym, społecznym i emocjonalnym dziecka. W skutek funkcji integracyjnych łączących informacje pochodzące z różnych narządów zmysłów np. słuchu, dotyku, następuje rozwój mowy. Narząd wzroku odgrywa szczególną rolę w stymulowaniu rozwoju mowy u dzieci ze złożoną niepełnosprawnością.
W przypadku zaburzeń rozwoju funkcji wzrokowych niezbędna jest terapia widzenia tj. zwiększanie skuteczności wykorzystywania widzenia w codziennym funkcjonowaniu.
Między innymi ma ona na celu:
- rozwój funkcji wzrokowych, pobudzanie świadomego widzenia
- ćwiczenia sprawności wzroku, a więc spostrzegawczości, zasięgu i pola widzenia, jak też sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (śledzenie, fiksacja)
- ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej oraz doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej.
Prowadząca przedstawiła niektóre ćwiczenia terapeutyczne widzenia, a także pomoce, które wykorzystuje podczas terapii.

Protokołowała:
Z-ca Przewodniczącej
Mgr Barbara Mironowicz

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2