Kształtowania sprawności komunikacyjnej w opóźnionym rozwoju mowy

31 maja 2011 r. odbyło się ostatnie, przed wakacjami, spotkanie członków oddziału podlaskiego, na którym omówione zostały sprawy bieżące oraz podsumowano rok pracy Naszego Oddziału z nowym Zarządem.
Gościem specjalnym była mgr Anna Gawryluk- neurologopeda, oligofrenopedagog, wieloletni Członek PTL, która podzieliła się z nami wiedzą nt „Kształtowania sprawności komunikacyjnej w opóźnionym rozwoju mowy”.
Wykład obejmował następujące problemy:
 
a) wpływ czynników biologiczno-psychologiczno-społecznych na rozwój mowy
b) rodzaje opóźnień:
- prosty opóźniony rozwój mowy (SORM)
- niesamoistny opóźniony rozwój mowy (NORM)
- opóźniony rozwój mowy czynnej
c) przyczyny opóźnień rozwoju mowy (egzogenne, endogenne)
d) ćwiczenia stymulujące rozwój mowy (czynne i bierne)
e) właściwa diagnoza dziecka z opóźnionym rozwojem mowy (określenie problemu)
f) formułowanie i weryfikacja hipotez
Po wykładzie wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Uczestniczki spotkania podzieliły się swoim cennym doświadczeniem (metody pracy, fachowa literatura) w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy. Czas nieubłaganie mijał a pytań, sugestii, przykładów „z życia wziętych” było coraz więcej….
Wszystkim serdecznie dziękuję za cały rok wspólnych spotkań i życzę udanych wakacji.
Urszula Karpińska-Sterkowiec
przewodnicząca

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2