SLI - specyficzne zaburzenie językowe

Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Podlaski serdecznie zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 08.10.2012 (poniedziałek) o godz. 16.00
Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Mazowiecka 35, pokój 22

Program spotkanie:
1. „SLI - specyficzne zaburzenie językowe” - informacje z międzynarodowej konferencji przedstawią pracownicy Powiatowej Poradni Psycholog.-Pedagog. w Białymstoku
2. Spotkania z prelegentami w roku szk. 2012/2013- propozycje członków
3. Odpłatne szkolenie logopedyczne– propozycje członków
4. Sprawy różne (m. in. przedstawienie listy osób, które odpowiedziały na apel i napisały artykuły do „Biuletynu Logopedycznego”, opłaty członkowskie…)

Serdecznie proszę o przygotowanie propozycji dotyczących pkt. 2 i 3, które uważają Państwo za interesujące i przydatne w pracy logopedycznej.

Przewodnicząca Podlaskiego Oddziału PTL
mgr Urszula Karpińska-Sterkowiec

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2