SLI  specyficzne zaburzenie językowe

8 października 2012 r. podlaski oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego zorganizował pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie, na które przybyli logopedzi, członkowie i sympatycy oddziału.
Tematem przewodnim były doniesienia z ostatniej, międzynarodowej konferencji Pt.: „SLI – specyficzne zaburzenie językowe – diagnoza, prognoza, interwencja”, która odbyła się w Warszawie w dniach 5-8 lipca 2012 roku.
Pragnę podziękować specjalistom Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku: mgr Annie Sawickiej, mgr Elżbiecie Prus, mgr Anecie Waszkiewicz, mgr Marii Ostrowieckiej za profesjonalne przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz wykładu dotyczącego najnowszego stanu wiedzy i badań na temat SLI.

Wykład obejmował następujące zagadnienia:
1. Terminologia i definicja SLI – (Bishop, Rapin, Smoczyńska, Leonard)
a) Zaburzenie rozwoju językowego w kontekście warunków wykluczających
2. Problem diagnozy SLI:
a) od indywidualnych różnic do zaburzeń,
b) kryterium ilościowe a jakościowe,
c) ogólny profil językowy SLI (specyfika SLI).
3. Przyczyny językowego występowanie specyficznego zaburzenia językowego.
4. Narzędzia diagnostyczne (w tym wystandaryzowane testy językowe np., MacArthur „Słowa i gesty’ – oprac. polskie M. Smoczyńska).
5. SLI a zespół Aspergera (różnicowanie).
6. SLI a dysleksja.
7. SLI a dyspraksja i dysfazja.
8. Postępowanie terapeutyczne
a) program Hanen „Lubimy się uczyć i mówić” – program dla opiekunów i wychowawców małych dzieci.

Znakomity wykład był pretekstem do podjęcia rozmowy na temat SLI u dzieci polskich (zagadnienie nieco „raczkujące” w polskiej logopedii). Zrodziło się wiele pytań, na które wspólnie szukaliśmy odpowiedzi. Dyskusja była długa i ożywiona. Pozwoliła uczestnikom podzielić się przemyśleniami na temat dzieci dotkniętych problemem SLI w Polsce i na świecie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam na stronę internetową poświęconą konferencji www.sli2012.ibe.edu.pl , gdzie znajdą Państwo relacje z każdego dnia konferencji, podstawowe informacje o SLI oraz interesujące zdjęcia.

Polecam również literaturę: Leonard Laurence B. „SLI specyficzne zaburzenie rozwoju językowego”, Grażyna Krasowicz-Kupis „SLI i inne zaburzenia językowe”.

Wszystkim Państwu dziękuję za zainteresowanie i chęć uczestniczenia w spotkaniach podlaskiego oddziału PTL. Życzę wielu sukcesów zawodowych w nowym roku szkolnym.


Przewodnicząca
mgr Urszula Karpińska-Sterkowiec

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2