Ocena zachowań werbalnych u dzieci z autyzmem

Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego serdecznie zaprasza 13.12. 2012 (czwartek) o godz. 16.30 na wykład z mgr Anną Jaźwińską- neurologopedą, pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach oraz Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Przyjazny Domek” w Białymstoku, gdzie prowadzi terapię zaburzeń komunikacji wynikających z autyzmu.
Temat spotkania: „Ocena zachowań werbalnych u dzieci z autyzmem” Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Mazowiecka 35, pokój 22
Przewodnicząca Oddziału Podlaskiego PTL
Urszula Karpińska-Sterkowiec