Ocena zachowań werbalnych u dzieci z autyzmem

13 grudnia 2012 r. Zarząd Podlaskiego Oddziału PTL zorganizował spotkanie na temat: „Ocena zachowań werbalnych u dzieci z autyzmem”. Wykład poprowadziła mgr Anna Jaźwińska – neurologopeda, pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach oraz pracownik Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Przyjazny Domek” w Białymstoku.

Wykład obejmował następujące zagadnienia:
1. Planowanie procesu terapeutycznego.
2. Przedstawienie narzędzi do oceny behawioralnej:
• VB – MAPP;
• ABLLS;
• ABLLS – R.
3. Ocena behawioralna – opracowanie na podstawie narzędzi anglojęzycznych.
4. Behawioralna charakterystyka języka – zachowania werbalne.
5. Ocena umiejętności werbalnych:
• Współpraca z osobą dorosłą;
• Zachowania wokalne;
• Mowa bierna;
• Ekoik (imitacja werbalna);
• Mandy (prośby);
• Takt (nazywanie);
• Mowa bierna odnosząca się do cechy, funkcji i klasy (FFC);
• Intraverbals (konwersacje);
• Litery i cyfry.
6. Przedstawienie i omówienie dwóch wybranych profilów umiejętności werbalnych.

Wykład został bardzo dobrze przyjęty przez logopedów. Pani Ania Jaźwińska w bardzo przystępny sposób przedstawiła zagadnienia dotyczące diagnozy umiejętności werbalnych dziecka z autyzmem. Wszyscy uczestnicy spotkania byli pod dużym wrażeniem wiedzy i zaangażowania pani Ani w pracę terapeutyczną. Zrodziły się liczne pytania i przemyślenia. Pani Ania udzielała wyczerpujących odpowiedzi na stawiane pytania, dzieliła się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.
Życzę wszystkim spokojnych, zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

Z pozdrowieniami
mgr Aldona Nierodzik
20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2