Sprawozdanie z EDL na Podlasiu

Sprawozdanie z EDL na Podlasiu

11 marca 2013 r. Podlaski Oddział PTL zorganizował spotkanie, na którym została podsumowana akcja Europejskiego Dnia Logopedy przeprowadzona na terenie naszego województwa. Do akcji przyłączyło się 19 placówek, spośród których swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliło się 42 logopedów. Dzięki podjętym działaniom udało się zdiagnozować zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe, borykające się z różnymi problemami logopedycznymi:
- dzieci do lat trzech – przyjęto 10 dzieci
- dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – przyjęto 94 dzieci
- młodzież – przyjęto 46 osób
- dorośli – przyjęto 8 osób Wszyscy zgłaszający się pacjenci otrzymali wskazówki i zostali pokierowani do odpowiednich placówek. Dzięki temu, oprócz otrzymanej na miejscu diagnozy, mogą uzyskać dalszą pomoc w formie terapii. Podlaskie poradnie biorące udział w akcji, rozszerzyły swoją ofertę o dodatkowe warsztaty i zajęcia, dzięki czemu obchodzony Europejski Dzień Logopedy zyskał szerszy wymiar. Akcję propagowało wiele lokalnych mediów, m in.: Polskie Radio Białystok, a także portale internetowe m. in.: bialystokonline. Tegoroczną akcję można uznać za ogromny sukces, który za rok pragniemy powtórzyć.

W tym miejscu Podlaski Oddział PTL jeszcze raz pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym i otwartym logopedom za promowanie akcji i uczestnictwo.

Na tym samym spotkaniu przewodnicząca Podlaskiego Oddziału PTL przypomniała, że w czerwcu bieżącego roku odbędą się warsztaty na temat „Niedokształcenie mowy – Afazja rozwojowa”, które prowadzą Anna Paluch Elżbieta Drewniak-Wołosz z Krakowa, specjalistki do spraw afazji dziecięcej. Do udziały w warsztatach zachęcamy wszystkich naszych członków i przypominamy, że liczba miejsc jest ograniczona.

Opracowała:
mgr Krzysztofa Złotorzyńska

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2