Walne zebranie Członków Podlaskiego Oddziału PTL

19 września 2013 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku odbyło się Walne Zebranie Członków Podlaskiego Oddziału Podlaskiego PTL, na którym przedstawione zostało sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu (lata 2010-2013). Wybrano nowy Zarząd Oddziału oraz omówiono plan pracy na kolejne lata.
W imieniu ustępującego Zarządu pragnę podziękować wszystkim, którzy w naszych działaniach okazali wsparcie i życzliwość oraz brali czynny udział w zebraniach naszego Oddziału służąc nieocenioną pomocą i dobrą radą. Wdzięczność pragnę wyrazić p. Karolowi Pawlasowi, który jako administrator strony zamieszcza niezbędne informacje o spotkaniach naszego Oddziału, szkoleniach i warsztatach.

Urszula Karpińska-Sterkowiec
przewodnicząca Podlaskiego Oddziału PTL