Wykorzystanie Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansen IAS

Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego serdecznie zaprasza 27.11. 2013 (środa) o godz. 17.00 na spotkanie z mgr Dorotą Matejko – certyfikowanym terapeutą metody Johansen IAS, surdopedagogiem, balbutologiem, neurologopedą. Temat spotkania: „Wykorzystanie Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansen IAS w terapii zaburzeń komunikacji językowej”. Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Mazowiecka 35, pokój 22.


Przewodnicząca Oddziału Podlaskiego PTL
Urszula Karpińska-Sterkowiec


20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2