Wykorzystanie indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansen IAS w terapii zaburzeń komunikacji językowej

 27.11.2013 r. odbyło się kolejne spotkanie członków oddziału podlaskiego PTL, na który została zaproszona mgr Dorota Matejko – certyfikowany terapeuta metody Johansen IAS, neurologopeda, balbutolog, surdopedagog - z wykładem pt „Wykorzystanie Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansen IAS w terapii zaburzeń komunikacji językowej”.

 

Twórcą metody jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. K.Johansen w swojej pracy oparł się na doświadczeniach Christiana A. Wolfa. Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym, istotnych dla procesów uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.


Indywidualny trening słuchowy Johansen IAS skierowany jest do osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Objęte treningiem mogą być dzieci od 3 r. życia oraz młodzież, u której występują lub utrzymują się poniższe trudności:

ñopóźniony rozwój mowy,

ñdysleksja,

ñADHD,

ñzaburzenia koncentracji,

ñzaburzenia uwagi słuchowej,

ñzaburzenia percepcji słuchowej,

ñtrudności w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,

ñporażenie mózgowe,

ñnadwrażliwość na dźwięki,

ñautyzm.


Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

ñzdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,

ñczytanie,

ñrozumienie mowy,

ñartykulację,

ñkomunikację,

ñsamoocenę,

ñharmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała,

ñutrzymanie równowagi,

ñkoordynację ruchów,

ñmotorykę.


Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową, specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.
Diagnoza, poprzedzająca dobór płyty, obejmuje:

ñocenę dominacji ręki, nogi i ucha,

ñocenę aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych,

ñaudiometrię tonalną.

Zaletą tej metody jest jej dostępność dla osób mieszkających w mniejszych miejscowościach, ponieważ ma miejsce w domu dziecka, w przyjaznej, rodzinnej atmosferze. W trakcie treningu pacjent nie musi rezygnować z innych form terapii.

Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Podlascy logopedzi mogli poznać specyfikę stosowania metody Johansena, która w Polsce nie jest jeszcze tak popularna jak w wielu krajach na świecie (Niemcy, wielka Brytania, Szwecja, Francja czy USA). Po wykładzie zrodziło się wiele pytań, na które prelegentka odpowiadało wyczerpująco. Wszystkim serdecznie dziękuję za aktywne uczestnictwo w spotkaniu naszego oddziału.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu miłości, spokoju i radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych.
 

mgr Urszula Karpińska-Sterkowiec
przewodnicząca

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2