ZABURZENIA ODRUCHÓW DYNAMICZNYCH I POSTURALNYCH ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MOWY

h podlaskie19.05.2015r. na terenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie Oddziału Podlaskiego PTL. Tym razem tematem przewodnim spotkania były zaburzenia odruchów dynamicznych i posturalnych oraz ich wpływ na rozwój mowy. Wykład wygłosiła mgr Anna Gawryluk – neurologopeda, oligofrenopedagog i doradca metodyczny, która w niezwykle interesujący sposób wyjaśniła zebranym:

 

1. Czym są odruchy dynamiczne i posturalne oraz jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka.
2. Jakie są skutki braku integracji poszczególnych odruchów, zwłaszcza dla rozwoju mowy.
3. Na czym polega terapia prowadząca do integracji odruchów – w ogólnym zarysie.

 

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem. Prelegentka udzieliła odpowiedzi na nurtujące uczestników pytania, wskazała miejsca, gdzie można przeprowadzić diagnozę i terapię integracji odruchów.
Na zakończenie Przewodnicząca Oddziału Podlaskiego PTL pani Urszula Karpińska – Sterkowiec podziękowała członkom Oddziału za współpracę w minionym roku szkolnym
i życzyła wszystkim, z okazji zbliżających się wakacji, miłego wypoczynku.

Opracowała: mgr Barbara Radłowska

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2