Test Rozwoju Językowego – nowe narzędzia do kompleksowej diagnozy dzieci z SLI

h podlaskie2 lutego 2016 roku Zarząd Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku zorganizował kolejne spotkanie dla członków i sympatyków Oddziału. Wykład pt: „Test Rozwoju Językowego – nowe narzędzia do kompleksowej diagnozy dzieci z SLI" poprowadziły: Urszula Karpińska-Sterkowiec i Krystyna Kordy – logopedzi w/w Poradni.

Urszula Karpińska-Sterkowiec
przewodnicząca OP PTL

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2