Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych

h podlaskie28 maja 2016 roku Przewodnicząca Podlaskiego Oddziału PTL mgr Urszula Karpińska-Sterkowiec zorganizowała szkolenie pt. Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych, które poprowadziła dr n. o zdrowiu Mira Rządzka - neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji, trener/nauczyciel Masażu Niemowlęcego Shantala.
Na szkoleniu zostały poruszone następujące zagadnienia:

ZABURZENIA POŁYKANIA U DOROSŁYCH
1. Fizjologia połykania, rys anatomiczny.
2. Fazy połykania, sekwencyjność połykania.
3. Zjawiska zachodzące podczas picia, gryzienia, żucia (obróbka pokarmów o różnej konsystencji: płyny, papki, konsystencje stałe i zmienne, sprężyste, twarde).
4. Zaburzenia połykania typu dysfagicznego (leaking, ślinienie się, penetracja, aspiracje), objawy i przyczyny.
5. Diagnoza zaburzeń połykania u dorosłych.
6. Metody terapii: ćwiczenia czynne i bierne.
7. Metody terapii: Terapia miofunkcjonalna wg A. Kittel, Manualna Terapia Dysfagii N.A.P.
8. Dieta w dysfagii- wg P. Szyper.

ZABURZENIA ORALNEJ FAZY POŁYKANIA U DZIECI
1. Przygotowanie do funkcji połykania w ontogenezie.
2. Warunki rozwoju i cechy normatywnego połykania.
3. Przyczyny zaburzeń ustnej fazy połykania u niemowląt i dzieci:

  • zaburzenia PNR,
  • dysfunkcyjność w obszarze oralnym.

4. Rodzaje zaburzeń połykania i ich konsekwencje (zgryzowe, artykulacyjne).
5. Diagnoza połykania.
6. Metody terapii: stymulacja czynna i bierna.

W imieniu wszystkich uczestników szkolenia składam serdeczne podziękowania
Pani Mirze Rządzkiej za przeprowadzenie w/w szkolenia i rozwianie wielu wątpliwości dotyczących tematu dysfagii.

mgr Paulina Bińczak

 

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2