Walne zebranie Członków Podlaskiego Oddziału PTL

h podlaskie19 października 2016 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku odbyło się Walne Zebranie Członków Podlaskiego Oddziału PTL, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu (w latach 2013-2016) oraz sprawozdanie finansowe. Wybrano nowy Zarząd Oddziału oraz omówiono plan pracy na kolejne lata.

 

W imieniu ustępującego Zarządu, którego pracom przewodniczyłam, pragnę podziękować wszystkim członkom za okazane wsparcie i życzliwość. Dziękuję tym, którzy w sposób czynny brali udział w zebraniach naszego Oddziału służąc wiedzą i doświadczeniem. Słowa uznania kieruję również do administratora strony- Karola Pawlasa, który systematycznie zamieszczał wszelkie informacje dotyczące działalności Podlaskiego Oddziału PTL.

Urszula Karpińska-Sterkowiec
przewodnicząca Podlaskiego Oddziału PTL

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2