Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną

h podlaskieW inicjatywy Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddziału Podlaskiego w dniach 4-5 lutego 2017 roku INSTYTUT EDUKACJI LOGOPEDYCZNEJ zorganizował szkolenie pt. "Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną". Szkolenie poprowadził dr Mieczysław Chęciek.

Paulina Bińczak
Przewodnicząca OP PTL

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2