Praca z dzieckiem z wadą słuchu

h podlaskie7 czerwca 2018 roku Zarząd Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku zorganizował kolejne spotkanie dla członków i sympatyków Oddziału. Wykład pt: Praca z dzieckiem z wadą słuchu, prowadzony przez mgr Katarzynę Dmuchowską- surdopedagoga, praktyka metody Tomatisa, współzałożycielkę Stowarzyszenia Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą słuchu DECYBELEK oraz mgr Martę Kwiatkowską- surdopedagoga.

Paulina Bińczak
Przewodnicząca OP PTL

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2