Specyficzne sposoby komunikowania się bliźniąt

10 października 2014 roku Zarząd Oddziału Podlaskiego PTL, działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku, zorganizował kolejne spotkanie dla członków oraz sympatyków Oddziału.

Niezwykle interesujący wykład pt: „Specyficzne sposoby komunikowania się bliźniąt” poprowadziła mgr Sylwia Forysiak-Kondratowicz – logopeda. 

Pies w procesie wspierania rozwoju mowy małego dziecka

Dnia 17.06.2014 roku o godz. 16.30 zapraszam członków i sympatyków Oddziału Podlaskiego na prelekcję pt: "Pies w procesie wspierania rozwoju mowy małego dziecka", którą poprowadzą: mgr Maria Ostrowiecka - neurologopeda, dogoterapeuta oraz mgr Zofia Pietruczuk - prezes fundacji "Psi uśmiech", dogoterapeuta, pedagog.
Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr2 w Białymstoku
 
Serdecznie zapraszam
Urszula Karpińska-Sterkowiec
przewodnicząca

Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

P4121252W dniach 12 i 13 kwietnia 2014 r. w Białymstoku odbyło się szkolenie logopedów, które w całości poświęcone było diagnozie i terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. W szkoleniu wzięło udział 27 osób. Tegorocznym gościem podlaskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, i zarazem prelegentem, była P. Małgorzata Łukaszewska, neurologopeda kliniczny, zajmująca się na co dzień m.in. wspieraniem rozwoju mowy małych dzieci, diagnozą i terapią dzieci z ORM.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA NA WESOŁO

„Terapia logopedyczna na wesoło" to temat kolejnego spotkania, które zorganizował Zarząd Oddziału Podlaskiego PTL dla członków i sympatyków. Spotkanie odbyło się 27.03.2014 r. w siedzibie oddziału przy ul. Mazowieckiej 35. Gośćmi specjalnymi były mgr Aneta Sarosiek – logopeda, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, autorka książeczek wspierających terapię logopedyczną oraz mgr Katarzyna Janowicz-Timofijew – nauczyciel wychowania przedszkolnego, autorka utworów dla dzieci, właścicielka Wydawnictwa Niebieska Mrówka.
Prelegentki w niezwykle interesujący sposób pokazały jak można uatrakcyjnić terapię logopedyczną dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wykorzystując w tym celu książęczki logopedyczne oraz publikacje literackie z serii Niebieska Mrówka. Wszystko po to, aby dziecko z ochotą i przyjemnością, poprzez zabawę, pokonywało trudności związane z wymową oraz usprawniało słuch fonologiczny, niezbędny do opanowania umiejętności czytania. Zapraszam do zapoznania się z niezwykle ciekawą ofertą Wydawnictwa.

Urszula Karpińska-Sterkowiec
przewodnicząca

Wpływ emocji na rozwój komunikacji

7 lutego 2014 roku w siedzibie Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Białymstoku odbył się wykład pt. „Wpływ emocji na rozwój komunikacji" wygłoszony przez mgr Barbarę Żukowską – psycholog i psychoterapeutę z Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji INTEGRA w Białymstoku.
Według mgr Barbary Żukowskiej podstawowe pytanie, które powinniśmy sobie zadać brzmi – Jak zrozumieć dziecko w taki sposób w jaki ono samo siebie rozumie? W tym celu należy prześledzić fazy kształtowania się tożsamości dziecka: faza autystyczna, faza symbiotyczna, faza separacji i indywiduacji (subfaza różnicowania, subfaza praktykowania, subfaza powtórnego zbliżenia, subfaza stałości obiektu).

20142015

logop okl 42

Okładka46