Europejski Dzień Logopedy 2014

h podlaskie Oddział Podlaski PTL zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na bezpłatne konsultacje logopedyczne, które  odbędą się 6 marca 2014 r. w ramach Europejskiego Dnia Logopedy.

 Więcej szczególów

 

Wykorzystanie indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansen IAS w terapii zaburzeń komunikacji językowej

 27.11.2013 r. odbyło się kolejne spotkanie członków oddziału podlaskiego PTL, na który została zaproszona mgr Dorota Matejko – certyfikowany terapeuta metody Johansen IAS, neurologopeda, balbutolog, surdopedagog - z wykładem pt „Wykorzystanie Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansen IAS w terapii zaburzeń komunikacji językowej”.

Wykorzystanie Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansen IAS

Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego serdecznie zaprasza 27.11. 2013 (środa) o godz. 17.00 na spotkanie z mgr Dorotą Matejko – certyfikowanym terapeutą metody Johansen IAS, surdopedagogiem, balbutologiem, neurologopedą. Temat spotkania: „Wykorzystanie Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansen IAS w terapii zaburzeń komunikacji językowej”. Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Mazowiecka 35, pokój 22.


Przewodnicząca Oddziału Podlaskiego PTL
Urszula Karpińska-Sterkowiec


Walne zebranie Członków Podlaskiego Oddziału PTL

19 września 2013 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku odbyło się Walne Zebranie Członków Podlaskiego Oddziału Podlaskiego PTL, na którym przedstawione zostało sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu (lata 2010-2013). Wybrano nowy Zarząd Oddziału oraz omówiono plan pracy na kolejne lata.
W imieniu ustępującego Zarządu pragnę podziękować wszystkim, którzy w naszych działaniach okazali wsparcie i życzliwość oraz brali czynny udział w zebraniach naszego Oddziału służąc nieocenioną pomocą i dobrą radą. Wdzięczność pragnę wyrazić p. Karolowi Pawlasowi, który jako administrator strony zamieszcza niezbędne informacje o spotkaniach naszego Oddziału, szkoleniach i warsztatach.

Urszula Karpińska-Sterkowiec
przewodnicząca Podlaskiego Oddziału PTL

Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia

W dniach 15-16 czerwca 2013 roku Zarząd Podlaskiego Oddziału PTL zorganizował 2-dniowe warsztaty pt: „Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia”. Warsztaty przeprowadziły mgr Anna Paluch i mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz - specjalistki ds. afazji dziecięcej, które na co dzień zajmują się szeroko pojętą diagnozą oraz terapią dzieci afatycznych w Krakowie.
W programie były ujęte treści dotyczące aspektów językowych, psychologicznych i neuropsychologicznych. Dogłębnie zostały omówione zagadnienia dotyczące sposobu prowadzenia diagnozy, różnicowania afazji od innych (nieafatycznych) zaburzeń mowy, oraz zagadnienia dotyczące objawów i ich mechanizmów. Prowadzące przez cały okres szkolenia odnosiły się do konkretnych przypadków swoich podopiecznych, szeroko omawiając każdą z postaci afazji. Przedstawiły i omówiły opinie logopedyczne jak również zaprezentowały bogaty materiał audiowizualny, który był znakomitym uzupełnieniem treści.

20142015

logop okl 42

Okładka46