Test Rozwoju Językowego – nowe narzędzia do kompleksowej diagnozy dzieci z SLI

h podlaskie2 lutego 2016 roku Zarząd Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku zorganizował kolejne spotkanie dla członków i sympatyków Oddziału. Wykład pt: „Test Rozwoju Językowego – nowe narzędzia do kompleksowej diagnozy dzieci z SLI" poprowadziły: Urszula Karpińska-Sterkowiec i Krystyna Kordy – logopedzi w/w Poradni.

Urszula Karpińska-Sterkowiec
przewodnicząca OP PTL

Metody i techniki terapii logopedycznej. Od teorii do praktyki – doniesienia z Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej

Dnia 6 października 2015 roku odbyło się spotkanie Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddziału Podlaskiego. Dotyczyło ono OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI LOGOPEDYCZNEJ pt. „Metody i techniki terapii logopedycznej. Od teorii do praktyki", która odbyła się w Warszawie w dniach 11-13 września bieżącego roku. Informacje z konferencji przedstawiła mgr Barbara Nawrocka – logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prelegentka w dużym skrócie przekazała najciekawsze doniesienia, omówiła najbardziej interesujące wykłady i tematy poruszane podczas wrześniowej konferencji. Jednym z nich był wykład dr J. Panasiuk (UMCS, Lublin) dotyczący diagnozy i terapii logopedycznej osób z zespołem psychoorganicznym czołowym.

ZABURZENIA ODRUCHÓW DYNAMICZNYCH I POSTURALNYCH ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MOWY

h podlaskie19.05.2015r. na terenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie Oddziału Podlaskiego PTL. Tym razem tematem przewodnim spotkania były zaburzenia odruchów dynamicznych i posturalnych oraz ich wpływ na rozwój mowy. Wykład wygłosiła mgr Anna Gawryluk – neurologopeda, oligofrenopedagog i doradca metodyczny, która w niezwykle interesujący sposób wyjaśniła zebranym:

ŻÓŁTA ŻABA ŻARŁA ŻUR

h podlaskie„ŻÓŁTA ŻABA ŻARŁA ŻUR" – pod takim hasłem 7 marca 2015 roku odbyło się integracyjne spotkanie logopedów - członków i sympatyków Oddziału Podlaskiego PTL. Wszystkim obecnym serdecznie dziękuję za zaangażowanie i dobry humor.

Urszula Karpińska-Sterkowiec
przewodnicząca

DWUJĘZYCZNOŚĆ JAKO JEDNA Z PRZYCZYN OPÓŹNIENIA ROZWOJU MOWY

7 lutego 2015 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddziału Podlaskiego. Tym razem poświęcone zostało tematowi dwujęzyczności, rozpatrywanej jako jednej z przyczyn opóźnionego rozwoju mowy. Wykład poprowadziła mgr Małgorzata Korenkiewicz – logopeda z Pracowni Wspomagania Rozwoju i Rehabilitacji Dzieci „EMU" w Warszawiance.

20142015

logop okl 42

Okładka46