Zebranie Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

28 listopada 2009 roku Odbyło się zebranie Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w budynku Katedry Logopedii UG. Na spotkaniu mgr Marta Szmaj (doktorantka GUMed) mówiła o Diagnozie i terapii zaburzeń połykania u dzieci a mgr Dorota Janikowska-Hołoweńko ze (Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni) mówiła o Problematyce dysfagii w praktyce logopedycznej – diagnozie i terapii zaburzeń połykania. Omówiono również sprawy bieżące Oddziału.


Przewodniczący
Pomorskiego Oddziału PTL
prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2