Diagnoza i terapia afazji Gdańsk, 26-28.11.2010

Diagnoza i terapia afazji (Gdańsk, 26-28.11.2010)
PTL Oddział Pomorski serdecznie zaprasza na warsztat pt. „Diagnoza i terapia afazji”. Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą się zapoznać z poszczególnymi dokumentacjami, materiałami i kwestionariuszami do badania pacjentów z zaburzeniami mowy.
W programie:

1. Zaburzenia mowy u osób dorosłych z uszkodzeniami mózgu.
2. Różnicowanie patomechanizmów i przejawów afazji od innych zaburzeń mowy o etiologii organicznej: afazja a zaburzenia mowy w przypadkach uszkodzeń prawej półkuli (pragnozja), głębokich struktur mózgu (dyzartria) i w różnych zespołach neurodegeneracyjnych (specyficzne typy demencji);
3. Ocena neurologopedyczna i stymulowanie aktywności językowej osób dorosłych po przebytych incydentach neurologicznych we wczesnej fazie zdrowienia;
4. Diagnozowanie i terapia osób dorosłych z zaburzeniami mowy powstałymi na skutek ogniskowych uszkodzeń po ustabilizowaniu się ich stanu klinicznego.
5. Zasady diagnozy różnicowej zaburzeń mowy u osób dorosłych z powikłanym przebiegiem procesów chorobowych i wieloogniskowymi i/lub rozsianymi uszkodzeniami mózgu;
6. Zasady wykorzystania alternatywnych metod komunikacji z osobami dorosłymi po przebytych incydentach neurologicznych.
7. Formy budowania kontaktu terapeutycznego z osobami dorosłymi, u których wystąpiły uszkodzenia układu nerwowego oraz z ich rodziną;
8. Metodyka prowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej osób dorosłych.

W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z:
- dokumentacją medyczną pacjentów chorych neurologicznie,
- materiałami z patologii mowy w przypadku ogniskowych uszkodzeń mózgu u osób dorosłych przedstawionych na nagraniach video, magnetowidowych,
- przykładami patologicznych tekstów pisanych tworzonych przez osoby dorosłe z uszkodzeniami mózgu,
- kwestionariuszami i testami do badania zaburzeń mowy u osób dorosłych,
- konspektami zajęć logopedycznych,
- materiałami i pomocami wykorzystywanymi w terapii osób z afazją,
- przykładami opinii neurologopedycznej o pacjentach z afazją,

GDZIE I KIEDY:

Termin szkolenia: 26-28.11.2010 (rozpoczęcie piątek godz. 15.00, zakończenie – niedziela ok. 16.00)
Liczba godzin: 24
Miejsce szkolenia: Katedra Logopedii UG, ul. Witaa Stwosza 58, Gdańsk
Prowadzący: dr Jolanta Panasiuk (UMCS Lublin)

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2