Kategoria palatalności w polszczyźnie - teoria i praktyka

Zebranie Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego odbędzie się 12 lutego 2011 roku w budynku Katedry Logopedii UG (sala 101), ul. Wita Stwosza 58, Gdańsk godzina 11.00

w programie:
wykład dr Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) Kategoria palatalności w polszczyźnie – teoria i praktyka, promocja książki Bogumiły Toczyskiej Do-tkliwa artykulacja. Korekcja głosek ć, dź, ś, ź, oraz sprawy bieżące Oddziału.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich członków Pomorskiego Oddziału PTL, członków Naukowego Koła Logopedów UG, studentów logopedii, słuchaczy podyplomowych studiów Katedry Logopedii.


Przewodniczący
Pomorskiego Oddziału PTL
prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2