Sprawozdanie Siedleckiego Oddziału PTL z działalności w roku 2008

Sprawozdanie Siedleckiego Oddziału PTL z działalności w roku 2008

W naszym Oddziale zrzeszonych jest 52 członków. Logopedzi pracują w poradniach specjalistycznych, psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach w Siedlcach, Stoku Lackim, Sokołowie Podlaskim, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie oraz w szkołach masowych i specjalnych z obszaru byłego województwa siedleckiego.
Siedzibą Zarządu Oddziału PTL jest Ośrodek Logopedyczny Akademii Podlaskiej w Siedlcach przy ul. Żytniej 17/18.
W skład obecnego Zarządu Oddziału wchodzą:
dr Alina Maciejewska (prezes ), mgr Zofia Mazurek i Urszula Mirosz (wiceprezesi), Elżbieta Dejryng-Pogonowska (skarbnik), mgr Renata Biardzka (sekretarz)

Fotorelacja

W roku 2008 odbyły się następujące szkolenia i spotkania:

• w styczniu spotkanie szkoleniowo-naukowe Wczesna opieka nad rozwojem mowy małego dziecka z uszkodzonym słuchem prowadzone przez dr Annę Prożych (surdopedagoga, logopedę, terapeutę terapeuta integracji sensorycznej, konsultanta merytorycznego Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu "Dźwięki Marzeń" Fundacji Grupy). Prowadząca przybliżyła słuchaczom problematykę związaną z wczesną rehabilitacją słuchową dzieci z uszkodzonym słuchem. Zaprezentowała również główne założenia terapii metodą werbo-tonalną w terapii małych,

• w kwietniu warsztat szkoleniowy Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, który poprowadziła dr Annę Regner (terapeuta metody Castillo-Moralesa i nauczyciel masażu niemowlęcego z uprawnieniami międzynarodowym,i współpracownik AM we Wrocławiu, Międzynarodowego Instytut dr S.Masgutowej). Przedstawiła założenia i cele metody Castillo-Moralesa., informacje o tym, w jakich zaburzeniach możemy pracować tą metodą, np. jako prewencyjne leczenie wcześniaków w celu zapobieganiu powstawania patologii.

• w czerwcu spotkanie szkoleniowe nt. Wyraz a świadomość fonologiczna dziecka prowadzone przez dr Anną Sołtys-Chmielowicz (wieloletniego pracownika Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, doświadczonego logopedę), która przypomniała klasyfikację wad wymowy, omówiła ciekawe ich przypadki ze swej bogatej praktyki logopedycznej. Zgromadzeni mogli podzielić się swymi doświadczeniami ze swej pracy terapeutycznej.

• w listopadzie spotkanie szkoleniowe w Zespole Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie nt. metody Biofeedback. Szkolenie poprowadziły: mgr Elżbieta Sobol i mgr Magdalena Ciszkowska (logopedki pracujące w tej placówce). Przedstawiły w sposób ciekawy i wyczerpujący informacje na temat Metody Biofeedback, omówiły wskazania i przeciwwskazania do jej stosowania. Następnie zaprezentowały działanie EEG Biofeedback. Szczegółowo opisały warunki, w jakich powinien odbywać się trening. Prowadzące przedstawiły przebieg pierwszego treningu i kolejnych sesji, omówiły przebieg badania (pomiar wartości fal), w skrócie zademonstrował podstawowe rodzaje gier, na których pacjent pracuje. Zaś uczestnicy spotkania mogli sami wypróbować swych sił w wybranej grze. Następnie obejrzeli w placówce również sale doświadczania świata oraz integracji sensorycznej.

Wszystkie szkolenia, które miały miejsce w 2008 r., miały ciekawa formułę, spotkały się z dużym zainteresowaniem środowiska, a ich uczestnicy byli usatysfakcjonowani zdobytą wiedzą lub umiejętnościami. W spotkaniach oraz formach dokształcania organizowanych przez Siedlecki Odział PTL zawsze biorą udział zarówno członkowie Oddziału, jak i zainteresowane osoby: studenci Akademii Podlaskiej ( m.in. kierunków: filologia polska, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, kształcenie zintegrowane, wychowanie przedszkolne, pedagogika z terapią), terapeuci i nauczyciele przedszkoli i szkół powiatu siedleckiego oraz zainteresowani rodzice poszukujący wiedzy i umiejętności, by pomóc swoim dzieciom.

Sekretarz Siedleckiego Oddziału PTL
mgr Renata Biardzka