Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Siedleckiego Oddziału PTL

Dnia 6 listopada 2010 roku odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Siedleckiego Oddziału PTL, na którym ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności w latach 2007-2010.
Następnie w wyniku głosowania wyłoniono nowy Zarząd, do którego weszły następujące osoby:


1.dr Alina Maciejewska
2.mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska
3.mgr Aldona Kocyła
4.mgr Urzula Mirosz
5.mgr Renata Biardzka.

Powołano również komisje rewizyjną w składzie:


1. mgr Zofia Grażyna Mazurek
2. mgr Katarzyna Reda Ostrowska
3. mgr Katarzyna Bień.

18 listopada odbyło się zebranie Zarządu, który się ukonstytuował. Jego skład przedstawia się następująco:


Przewodnicząca - dr Alina Maciejewska
Z-ca Przewodniczącego: mgr Urszula Mirosz
mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska
Skarbnik - mgr Aldona Uziębło
Sekretarz - mgr Aldona Kocyła.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2