Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Siedleckiego Oddziału PTL 2017

Protokół z ukonstytuowania Zarządu Siedleckiego Oddziału PTL z dnia 30 października 2017 roku.

W dniu 30 października 2017 r. na pierwszym posiedzeniu zebrał się Zarząd Siedleckiego Oddziału PTL.
Zarząd Stowarzyszenia został ukonstytuowany w następującym składzie:

1. dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz – prezes.
2. mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk – wiceprezes.
3. mgr Ilona Klewek – wiceprezes.
4. mgr Adrianna Urban-Madziar – sekretarz.
5. dr Małgorzata Jasińska – członek Zarządu.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2