Śląski Oddział PTL


Akademia Ignatianum w Krakowie
- Filia w Mysłowicach
41- 400 Mysłowice, ul. Powstańców 19 

www.ptl.katowice.pl

                      

Skład Zarządu

Przewodnicząca:                                                        
dr Joanna Trzaskalik                 
0 691 054 094                                                     

Z-ca Przewodniczącej:
mgr Lilianna Cader
0 697 845 954

Sekretarz:
mgr Monika Ryszczyk
0 697 675 621

Członkowie:
mgr Julia Pyttel
0 502 341 939

mgr Małgorzata Machowska
0 507 857 304

 

 

691-054-094

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2