Komunikat Śląskiego Oddziału PTL

Uwaga: w Walnym Zebraniu Śląskiego Oddziału PTL biorą udział tylko członkowie PTL opłacający składki członkowskie do ZG PTL w Lublinie; prosimy o punktualne przybycie na salę obrad. Prosimy członków PTL o wzięcie ze sobą dowodów opłat członkowskich za 2009 rok