Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy

500px-warminsko-mazurskie flaga.svg[1]I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy

Szanowni Państwo,
Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Instytutem Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizują I Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową. Spotkanie odbędzie się w Olsztynie w dniach 8–9 czerwca 2018 r. 

Zaproszenie    Karta Zgłoszeniowa   Program konferencji

  Przewodnicząca WM PTL 

  dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz

 

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2