Warmińsko - Mazurski Oddział PTL

Polskie Towarzystwo Logopedyczne
Oddział Warmińsko - Mazurski
ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn

Skład Zarządu

Przewodnicząca: WM PTL 

dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz

 

Skarbnik WM PTL

dr Ewa Hrycyna